Biyen Kuncung Saiki Jambul

Rp60,300

Dyah Yutarti Lamarindra PR Hotel and Resto

Rp50,300

Novel Roman Basa Jawa Ringin Kurung

Rp51,100

Suko penulis novel roman basa jawa seka kutha Suroboyo lagi mulih menyang kutha kelairane. Golek angen-angen ana ngisor wit ringin kurung alun-alun Wonosobo kanggo nyukupi butuhe nggone ngarang nulis carita. Pekolehane malah wuyungan lan kasengsem karo guru SMP kang ora adoh karo alun-alun.
Ora kejarag tepungane karo kenya ayu kuwi ana sepur jurusan Wonosobo-Purwokerto. Kenya asal Purwokerto, asmane Asih.
Dina lingsir gumanti dina, sakloron saya rumaket pasrawungane, padha kayungyungne. Kayungyun kang nrecep nganti tekan pulunging ati.
Ana rubedhaning gegayuhan nggone dha ambina katresnan, seriking liyan gosip murahan tumeka karepben wurung kasmaranane.
Pungkasane Suko penulis kang wis kondhang, wis mulya kacukupan kebutuhane urip, sidane daupan karo Asih kinasihe guru SMP.

ROMAN BASA JAWA BEGJANE RUSTAM

Rp78,100

Novel Begjane Rustam dalam bahasa Jawa. Rustam adalah seorang pemuda tahun 75nan usia 17 tahun dari desa sebuah kota kecil dikaki gunung Sindoro. Dia pemuda yang cerdas , lincah dan suka menolong. Dengan keberuntunganya dan kesungguhannya dia sekolah dan merintis mengadu Nasib di Yogyakarta. Rustam menumpang hidup pada keluwarga yang mempunyai Warung Gudheg. Rustam percaya kebehasilan harus diraih dengan kerja keras. Tanda -tanda keberhasilanya mulai nampak. Bersama kekasihnya Rustam merintis sukses.

Sauwise Srengenge Nyumunar

Rp88,000

Wiracarita Basa Jawa- Aku Ora Wedi-Ik Ben Niet Bang

Rp58,700